En glad gris


Vi la om til frilandsgris i 2020. Vi syns det så ut som grisen vår rett og slett kjedet seg i tradisjonelle binger, selv om de fikk tilgang til alt det rotemateriale vi kunne tilby i de produksjonslokalene vi hadde til rådighet. Kravene til hold av gris etterstreber at grisen skal kunne utøve sin naturlige atferd i stor grad, og hva er vel mer naturlig da enn å la grisen gjøre dette ute. Det ble i hvert fall vår løsning på å gi grisene våre et godt og innholdsrikt liv. Vi skal ikke påberope oss å kunne snakke med grisene eller lese tankene deres, men ut i fra oppførselen å bedømme ser de ut til å trives og være glade griser.  

1200 glade griser

Vi forer opp ca 1200 slaktegris i året her på gården. Når smågrisene kommer til gården flytter de inn i smågrisavdelingen. Her bor alle 170 sammen de første 7 ukene. Denne avdelingen er isolert og holder stabil temperatur over 10 grader hele året, kun varmet opp av grisene selv. Spesielt på vinterstid er det en fordel at de får en gradvis tilvenning til litt kaldere klima. Å komme fra et grisehus med 20 grader for å bli satt rett inn i et kaldfjøs med -5 kan bli en litt tøff overgang. Her ligger de på halm som blir strødd hver dag og vi har også en stor sykebinge om noen skulle trenge det. De har også sine egne beiter som strekker seg langt opp i skogen.

 

Et godt griseliv


Etter 7 uker i smågrisavdelingen blir de flyttet over til slaktegrisavdelingen hvor de blir blandet med de som er 7 uker eldre. Her lever og vokser de frem til slakt. Dette er et kaldfjøs, så om vinteren kan temperaturen gli litt ned på minustallet, men det er sjelden kaldere enn 4-5 minusgrader. Godt med halm sørger for at grisene får en varm og god liggeplass. Ellers er grisene ganske like oss, når sola varmer og det er fint vær er de ute og koser seg, er det dårlig vær holder de fleste seg inne. Selv trives vi veldig godt med denne formen for grisehold og syns vi har fått en veldig trivelig arbeidsplass her på gården. 

Heldiggris


Vi har gitt våre griser navnet "Heldiggriser", fordi vi mener de virkelig lever opp til navnet. Disse grisene nyter en frihet og muligheter til å utfolde seg i naturlige omgivelser, noe som gjør dem til noen ordentlige heldiggriser. Det er også det ordet besøkende oftest bruker når de ser hvordan våre griser lever: "Heldiggriser"